открытые 24V 120 2x [4mm]

Filter
Manufacturer
color1 (цвет)
Sort :
Лента MICROLED-5000 24V Warm2700 4mm (2216, 120 LED/m, LUX)
Сode: 24415
In stock
Brand: ARL
case (Копус): 9.6 Вт-м, IP20
401 rub
+
м
pack (вид поставки, продажи) Катушка 5.00 м
Лента MICROLED-5000 24V Warm3000 4mm (2216, 120 LED/m, LUX)
Сode: 24414
In stock
Brand: ARL
case (Копус): 9.6 Вт-м, IP20
401 rub
+
м
pack (вид поставки, продажи) Катушка 5.00 м
Лента MICROLED-5000 24V Day4000 4mm (2216, 120 LED/m, LUX)
Сode: 24413
In stock
Brand: ARL
case (Копус): 9.6 Вт-м, IP20
401 rub
+
м
pack (вид поставки, продажи) Катушка 5.00 м
Лента MICROLED-5000 24V Day5000 4mm (2216, 120 LED/m, LUX)
Сode: 24412
In stock
Brand: ARL
case (Копус): 9.6 Вт-м, IP20
401 rub
+
м
pack (вид поставки, продажи) Катушка 5.00 м
Лента MICROLED-5000 24V White5500 4mm (2216, 120 LED/m, LUX)
Сode: 24411
In stock
Brand: ARL
case (Копус): 9.6 Вт-м, IP20
401 rub
+
м
pack (вид поставки, продажи) Катушка 5.00 м
Лента MICROLED-5000 24V White6000 4mm (2216, 120 LED/m, LUX)
Сode: 24410
In stock
Brand: ARL
case (Копус): 9.6 Вт-м, IP20
401 rub
+
м
pack (вид поставки, продажи) Катушка 5.00 м
Лента MICROLED-5000 24V Cool 8K 4mm (2216, 120 LED/m, LUX)
Сode: 24409
In stock
Brand: ARL
case (Копус): 9.6 Вт-м, IP20
401 rub
+
м
pack (вид поставки, продажи) Катушка 5.00 м
Лента MICROLED-5000L 24V Warm2700 4mm (2216, 120 LED/m, LUX)
Сode: 24422
In stock
Brand: ARL
case (Копус): 5.4 Вт-м, IP20
401 rub
+
м
pack (вид поставки, продажи) Катушка 5.00 м
Лента MICROLED-5000L 24V Warm3000 4mm (2216, 120 LED/m, LUX)
Сode: 24421
In stock
Brand: ARL
case (Копус): 5.4 Вт-м, IP20
401 rub
+
м
pack (вид поставки, продажи) Катушка 5.00 м
Лента MICROLED-5000L 24V Day4000 4mm (2216, 120 LED/m, LUX)
Сode: 24420
In stock
Brand: ARL
case (Копус): 5.4 Вт-м, IP20
401 rub
+
м
pack (вид поставки, продажи) Катушка 5.00 м
Лента MICROLED-5000L 24V Day5000 4mm (2216, 120 LED/m, LUX)
Сode: 24419
In stock
Brand: ARL
case (Копус): 5.4 Вт-м, IP20
401 rub
+
м
pack (вид поставки, продажи) Катушка 5.00 м
Лента MICROLED-5000L 24V White5500 4mm (2216, 120 LED/m, LUX)
Сode: 24418
In stock
Brand: ARL
case (Копус): 5.4 Вт-м, IP20
401 rub
+
м
pack (вид поставки, продажи) Катушка 5.00 м
Лента MICROLED-5000L 24V White6000 4mm (2216, 120 LED/m, LUX)
Сode: 24417
In stock
Brand: ARL
case (Копус): 5.4 Вт-м, IP20
401 rub
+
м
pack (вид поставки, продажи) Катушка 5.00 м
Лента MICROLED-5000L 24V Cool 8K 4mm (2216, 120 LED/m, LUX)
Сode: 24416
In stock
Brand: ARL
case (Копус): 5.4 Вт-м, IP20
401 rub
+
м
pack (вид поставки, продажи) Катушка 5.00 м